Reference: +7 (495) 606-00-60
Fax: +7 (495) 606-18-76
Public Department: +7 (495) 926-99-01 ext. 11190, 1191, 1192.
The nearest metro stations: Kitay-Gorod, Lubyanka, Ploshchad' Revolyutsii