Reference: +7 (495) 606-00-60
Fax: +7 (495) 606-18-76
Public Department: +7 (495) 587-88-89 ext. 11190, 1191, 1192.
The nearest metro stations: Kitay-Gorod, Lubyanka, Ploshchad' Revolyutsii